Nieuws

Final Close AVerest Capital met EUR 31,1 miljoen toegezegd kapitaal

2 november 2020

Final Close AVerest Capital met EUR 31,1 miljoen toegezegd kapitaal

AVerest Capital sluit haar 1e fonds met een totaal toegezegd bedrag van EUR 31,1 miljoen. AVerest Capital is de betrokken investeerder die Nederlandse bedrijven helpt bij groei en transitie. Het fonds is formeel gestart op 1 december 2019 met een toegezegd kapitaal van EUR 15 miljoen en de ambitie ~EUR 25 miljoen op te halen. Afgelopen jaar investeerde het fonds oa in Zwapex, Arli en Hemsson.

 

 Samen met ondernemers

AVerest Capital is als investeerder zeer betrokken bij de bedrijven waarin zij investeert. Albert Koops, managing partner en één van de oprichters van AVerest Capital licht toe:  “Wij vinden het belangrijk dat er een gecommitteerd managementteam zit. Maar wij kunnen ook putten uit ons netwerk om te borgen dat extern management de continuïteit en groei van de onderneming kan borgen. Regelmatig zitten we letterlijk bij de eigenaar aan de keukentafel om samen te bekijken hoe de gewenste groei of transitie het beste behaald kan worden. Onze drijfveer is om samen met de ondernemers het maximale uit hun bedrijf te halen.”

 

Netwerk en expertise

De kracht van AVerest Capital is het bij elkaar brengen van strategische, financiële en operationele marktkennis, een uitgebreid netwerk en toegang tot groeikapitaal. Vincent Pieterson, de andere oprichter en managing partner van AVerest Capital: “Samen met betrokken ondernemers en management werken wij aan succes. Wij maken het verschil door samen met onze partners actief ons netwerk en expertise in te zetten om daarmee toegevoegde waarde te bieden in pre-exit, management buy-out, groei- en rendementsverbeteringstrajecten.”

 

Verwachtingen overtroffen

Na de formele oprichting 1 december 2019 met EUR 15 miljoen toegezegd kapitaal, realiseerde AVerest februari 2020 haar 1e investering in Zwapex en in juli 2020 de gecombineerde investering in Arli en Hemsson. AVerest was voornemens haar 1e fonds te sluiten eind juni 2020 met ca. EUR 25 miljoen toegezegd kapitaal. De aankondiging van de 1e lock-down op de zelfde dag als het openingsevent van AVerest, 12 maart 2020, gooide roet in het eten. Met de final close van AVerest op 31 oktober jongstleden met een uiteindelijk gecommitteerd bedrag van EUR 31,1 is dit streefbedrag ruim overtroffen.

 

Over AVerest Capital

AVerest Capital is de betrokken investeerder die Nederlandse bedrijven helpt bij groei en transitie. AVerest richt zich op middelgrote Nederlandse (familie)bedrijven met een sterk track-record, die goed gepositioneerd zijn om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De oprichters combineren hun jarenlange ervaring met een breed netwerk van (oud-)ondernemers en een pragmatische aanpak. Samen met de ondernemers bouwt AVerest aan succes door actieve en persoonlijke begeleiding.