Financieel Operationeel Manager

Financieel Operationeel Manager

Voor één van haar toekomstige portfoliobedrijven (gevestigd in oosten van het land, omzet ca. EUR 15 miljoen, 50 medewerkers) zoekt AVerest Capital op korte termijn een financieel operationeel manager

AVerest Capital www.AVerest.nl is de betrokken investeerder die Nederlandse bedrijven helpt bij groei en transitie. Met jarenlange ervaring, een breed netwerk van (oud-) ondernemers en een persoonlijke aanpak bouwt AVerest Capital samen met ondernemers aan succes.

Je ondersteunt de bedrijven die behoefte hebben aan buy-and-build, aanscherping van de reporting functie, reorganisatie en herpositionering,. Door rechtstreeks met het bedrijfsmanagement van de portfoliobedrijven samen te werken, zorgen we dat belangrijke stappen worden genomen om de waarde van onze deelnemingen te maximaliseren.

Als Financieel Operationeel Manager ben je de rechterhand van de directie. Het betreft een onderneming met een platte en informele structuur en een tweekoppige directie. Hierbij ligt de nadruk op het verstrekken van meer inzicht bij de cijfermatige ontwikkeling van het merken/groothandelsbedrijf. Verder ligt er ruimte om een leidende rol te pakken bij het stroomlijnen en optimaliseren van verschillende bedrijfsprocessen en integratie van een add-on die op korte termijn wordt verwacht. Je moet er niet vies van zijn om ook zelf je handen uit de mouwen te steken. De onderneming is actief als groothandel die steeds meer direct-2-consumer verkoopt.

 

Activiteiten Financieel Operationeel Manager

Beleid & jaarplan
· Vertalen van bedrijfsdoelstellingen naar een meerjarenvisie op financiële strategie (winstgevendheid, cashbeslag, financiële risico’s en processen)
· 
Opstellen van het jaarlijks budget (incl. werkkapitaalplan)
· Vaststellen van externe afhankelijkheden en hierop acties formuleren (Binnendienst, Logistiek, Inkoop, Marketing, Sales)
· Pro-actieve rol in monitoren strategische/operationele projecten en bijsturend waar nodig

Financial Control
· Coördinerende en hands-on rol bij verbeteren realtime inzichten en aanleveren van maand- kwartaalrapportages
· Bewaken, verhogen van inzicht in en optimaliseren van cashflow
· Fungeren als aanspreekpunt bij alle werkzaamheden van de accountant & begeleiding auditproces & afronding jaarrekening

Business Control
· Proactief analyseren van bedrijfsprocessen en doen van verbetervoorstellen op basis van data
· Opstellen van periodieke managementrapportages met operationele KPI’s en op basis hiervan komen met praktische verbetersuggesties
· Opstellen van business cases en kostenramingen
· Bewaken van de financiële doelstellingen en monitoren van omzet, marge, kosten, voorraden en investeringen
· Realiseren van verbetertrajecten waarmee je het bedrijf vooruit helpt

Sparringpartner
· Sparringpartner voor directie met focus op beheersing finance, risico’s en optimalisatie van processen
· Organiseren van periodiek overleg
· Kritische maar businessminded sparring partner bij investeringsvraagstukken en overnametrajecten.
 

Coachen en ontwikkelen
· Bouwen van effectieve finance (admin en business intelligence) afdeling en coördineren van de dagelijkse activiteiten van de financiële afdeling en hiervoor werkende externen
· Zorgen voor efficiënte werkwijzen en solide procedures op de financiële administratie en daarbuiten
· Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de afdeling
· Vaststellen van doelstellingen en toezien op de realisatie
· Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
· Actief begeleiden van collega’s

 

Eigenschappen van de ideale kandidaat

· Duidelijke visie bij impact en rol financiële afdeling als onderdeel van de onderneming
· Toont initiatief en komt daarin zelf met concrete oplossingen/verbeteringen vanuit begrip organisatie en het umfelt waarin zij actief is
· Teamspeler die met iedereen in de organisatie het gesprek aangaat en mensen kan meenemen in vereisten en toegevoegde waarde van aan te passen processen/werkwijzen
· Kernwoorden: open, oprecht, hands-on, resultaatgericht en fun. 

Wij bieden marktconforme voorwaarden, een mooi team, work-hard-play-hard, learning-on-the-job. Kans om onderdeel uit te maken van een ambitieuze, groeiende onderneming die onderdeel is van een investeringsfonds en om daarin mee te groeien met het succes.

Bij interesse neem contact op met Albert Koops of Vincent Pieterson