Onze aanpak

Samen met ondernemers

Focus

AVerest is de partner voor ondernemers om hun groei-, rendements- en overdrachtsdoelstellingen te realiseren

Ons Fonds

AVerest Capital heeft haar 1e fonds gesloten met een gecommitteerd kapitaal van EUR 31.1 miljoen

Onze aanpak

Samen met ondernemers

AVerest Capital is als investeerder zeer betrokken bij de bedrijven waarin zij investeert. Wij vinden het belangrijk dat er een gecommitteerd managementteam zit. Maar kunnen ook putten uit ons netwerk om te borgen dat extern management de continuïteit en groei van de onderneming kan borgen. Regelmatig zitten we letterlijk bij de eigenaar aan de keukentafel om goed te begrijpen wat deze echt wil en hoe deze gewenste groei of transitie het beste behaald kan worden. Onze drijfveer is om samen met de ondernemers het maximale uit hun bedrijf te halen.

"AVerest helpt ondernemers en ondernemingen te groeien"

Netwerk en expertise

De kracht van AVerest Capital is het bij elkaar brengen van strategische, financiële en operationele marktkennis, een uitgebreid netwerk en toegang tot groeikapitaal. Samen met betrokken (oud) ondernemer(s) en management werken wij aan succes. Wij maken het verschil door samen met onze partners actief ons netwerk en expertise in te zetten om daarmee toegevoegde waarde te bieden in pre-exit, management buy-out, groei- en rendementsverbeteringstrajecten.

De kracht van AVerest is met name situatie- en mensgericht bij de volgende trajecten: overdracht van onderneming en leiderschap, transitie van onderneming, pre exit en buy-and-build. Het onafhankelijk maken van de DGA of juist het versnellen van groei op gebieden als digitalisering, distributie (online en omnichannel) en het versterken van de positie door acquisitie van andere ondernemingen.

 

De volgende stap

Wij richten ons op middelgrote Nederlandse (familie)bedrijven die actief zijn in de (technische) groothandel, bouw- en installatiebranche, de maakindustrie, agri, food of (zakelijke) dienstverlening. Deze ondernemingen hebben een sterk trackrecord en zijn goed gepositioneerd om in te spelen op groeimogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. Dit kan een transitie naar online zijn, een technologische ontwikkeling of het aanboren van een geheel nieuwe markt.

Focus

AVerest is de partner voor ondernemers om hun groei-, rendements- en overdrachtsdoelstellingen te realiseren

Wij streven ernaar om meerderheidsbelangen te verwerven in middelgrote bedrijven met een hoofdvestiging in Nederland. Wij hebben een bovengemiddelde interesse voor bedrijven met een innovatief en duurzaam karakter. De investeringscriteria van AVerest Capital zijn:

Investeringscriteria 

  • Sterk management
  • EBITDA  € 1 – 4 miljoen 
  • Nederlandse hoofdvestiging
  • Positieve operationele kasstroom
  • Omzet tussen € 10 miljoen en € 60 miljoen
  • Gecommitteerd management en verkopende aandeelhouders
  • Meerderheidsbelang of mogelijkheid tot meerderheidsbelang op korte termijn
  • Investeringsbehoefte tussen de € 5 miljoen en € 10 miljoen per transactie
  • Mogelijkheden om waarde te creëren door onder meer Buy & Build of rendementsverbetering
  • Actief in de maakindustrie, food&agri, bouw- en installatiebranche, (technische) groothandel of (zakelijke) dienstverlening

 

Focus vinden wij erg belangrijk. Dat betekent ook dat wij in een aantal sectoren niet zullen investeren: Overheid gerelateerde markten, High-tech, Bio-tech, Vastgoed, Fysieke Retail.

Ons Fonds

AVerest Capital heeft haar 1e fonds gesloten met een gecommitteerd kapitaal van EUR 31.1 miljoen

De investeerders in AVerest zijn 34 succesvolle (oud)ondernemers uit uiteenlopende branches en regio’s in Nederland. AVerest organiseert regelmatig bijeenkomsten met haar investeerders en zet de ervaring en netwerk van haar investeerders waar relevant graag in voor het succes van haar portfoliobedrijven.


Wij gaan graag 1-op-1 aan tafel met ondernemers om elkaar beter te leren kennen en het gesprek aan te gaan over mogelijkheden voor een pre-exit, management buy-out/management buy-in, buy-and-build of rendementsverbeteringstrajecten.


'Wij gaan graag het gesprek aan met ambitieuze ondernemers die een ‘match’ zien met AVerest als de partner voor hun groeiambitie of die graag eens met ons willen sparren over hun uitdagingen'